protest tegen patenten tijdens Reclaim the Seeds 2017 Reclaim the Seeds is een evenement waarbij het uitwisselen van zaden en informatie wordt gecombineerd met discussie over politieke thema's en praktische workshops. Het doel is meer mensen betrokken te krijgen bij de strijd voor agrarische biodiversiteit en een robuuste, duurzame voedselproductie. Door de uitwisseling van zeldzame en aparte rassen te stimuleren draagt het project hier direct aan bij.

Reclaim the Seeds (= Laten we de zaden weer opeisen) is begonnen als protest tegen de nieuwe EU-zadenwetgeving. Op het moment ligt er meer focus bij het verzet tegen patenten op gewassen en een klimaatneutrale, 'fossiel vrije' landbouw. In het programma komen ook andere praktische, theoretische en politieke landbouwgerelateerde onderwerpen aan bod.

Reclaim the Seeds 2019 - Knus, groots en biodiverse zadenbeurzen

Dit jaar hebben we al drie Reclaim the Seeds zadenbeurzen achter de rug. Over één week is er RtS Amsterdam (23-24 maart) en over twee weken Wageningen (30 maart).

Zaterdag 2 februari 2019, Oudenaarde (BE): Reclaim the Seeds - kiemen van verzet
De eerste van de maar liefst 5 Reclaim the Seeds zadenbeurzen vond begin februari plaats in het Belgische Oudenaarde. De zadenwerkgroep van Velt organiseerde alweer voor de vierde maal een zadenbeurs met workshops. Door een aantal tegenslagen was de opkomst dit jaar iets kleiner dan het jaar ervoor, maar er werden weer veel zaden geruild, vaak van soorten die je nergens anders vindt.
Meer informatie: https://beweegt.velt.be/zadenwerkgroep/2822/inplanning
Contactadres: reclaimtheseeds@velt.nu

Zaterdag 9 februari 2019, Beuningen: Reclaim the Seeds
Op zaterdag 9 februari vond op de ecologische recreatielanderij Hof van Wezel een kleine, knusse versie van de zadenruil Reclaim the Seeds plaats. Het was een leuke middag waar zo'n honderd mensen hun zaden ruilden en deelnamen aan drie workshops over landbouw en voedsel.

Karla Mulder van Eetbaar Nijmegen vertelde over diverse initiatieven om oogsten te delen, waaronder het online netwerk Ripe Near Me. Caspar Hallmann, onderzoeker aan de Radboud Universiteit, presenteerde de alarmerende resultaten van zijn onderzoek waaruit blijkt dat de afgelopen 25 jaar driekwart van de insecten in Duitsland is verdwenen. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn schaalvergroting en gebruik van pesticiden in de landbouw. Tenslotte vertelde Godert Wietema enthousiast over het natuurlijk houden van kippen, waarbij hij het belang van het behoud van oude rassen benadrukte.

Door de kleine schaal was het organiseren relatief weinig werk en gezien de vele positieve reacties zijn de organisatoren zeker van plan volgend jaar weer een zadenruil op de Hof van Wezel te houden.

Zaterdag 9 maart 2019, Drachten: Noordelijk Zadennetwerk - zaaien met pit
Na Reclaim the Seeds in Groningen in 2014 zijn ze in het Noordelijke provincies fanatiek doorgegaan. Nu vierde ze haar lustrum. Een kleine 1000 tuin- en groenliefhebbers verzamelden zich bij kwekerij Passiflora in Drachten voor een rijke variatie aan zaden, knollen, wortel, fruitbomen en -struiken. Hoogleraar Pier Vellinga hield een lezing over klimaatverandering en Marc Siepman over het belang en de complexiteit van een gezonde bodem. Deze sprekers namen, samen met wethouder Piet de Ruiter, Monique Wijn en Leah Groeneweg ook deel aan een paneldiscussie over de toekomst van ons voedselsysteem en het belang van het behoud van zaden. Oftewel; het was een zeer geslaagde dag! Op naar het volgende jubileum.

Uitgebreidere verslagen van de lezingen zijn te vinden op de website van het Noordelijk Zadennetwerk.

23-24 maart 2019, Amsterdam: Reclaim the Seeds
Na de zadenbeurs vorig jaar besloten mensen bij de Fruittuin van West dat er dit jaar weer een Reclaim the Seeds zou moeten komen. Ze houden woord, en hoe! Op de website staat inmiddels een imposante lijst workshops met naast veel praktische bijvoorbeeld ook over het patent op teff, het belang van biodiversiteit bij het voeden van de wereldbevolking en over de link tussen het gebruik van fossiele brandstof in de landbouw en klimaatverandering. Voor beide dagen is er een mooie lijst kramen met zaden, stekjes, tuinboeken en politieke info. ASEED heeft hier toch nog een rolletje bij de organisatie en op het programma.
Meer informatie op http://www.reclaimtheseeds-amsterdam.nl
Contactadres: info@reclaimtheseeds-amsterdam.nl

Zaterdag 30 maart 2019, Wageningen: Reclaim the Seeds
Drie jaar geleden vond in Wageningen Reclaim the Seeds tegelijk plaats met de conferentie van Voedsel Anders. Nu pikt de Boerengroep het weer op en komt er bij De Hoge Born een regionale zadenbeurs. Bij Droevendaal Farm zal aandacht worden besteed aan voedselbossen.
Meer info op www.boerengroep.nl en een Facebook-event.

Zaterdag 18 mei 2019, Bergen (N-H), Reclaim the Seeds
Iets later in het seizoen kun je ook je al opgekomen plantjes ruilen. Ook de bekende zadenkraam van TuinJoop zal in Ecodorp Bergen aanwezig zijn.
Als je een kraam wilt of wilt helpen kun je contact opnemen met bea@groenepassie.nl

Op het moment kunnen we nog niet veel zeggen over grootte van de bovengenoemde Reclaim the Seeds evenementen. Blijf de ontwikkelingen volgen. De komende maanden zal er meer duidelijkheid komen over de locaties, kraamhouders en workshopprogramma's. Omdat zaden, bijzondere gewassen en biodivers tuinieren belangrijk en populair blijven verwachten we dat de nu geplande beurzen wel weer veel deelnemers zullen trekken. Maar ook een kleinschalige, regionale zadenruil is zeer waardevol.

Er zijn uiteraard meer momenten waarop je zaden kunt ruilen. Zo waren er ook al:
- zaterdag 16 februari 2019 in Rotterdam. Nadat Reclaim the Seeds vorig haar in Rotterdam plaatsvond konden er dit jaar zaden worden geruild tijdens het 5-jarig bestaansfeest van Velt Rotterdam.
- zaterdag 16 maart 2019 in Boekel: Groenmoesmarkt.
Weet je er meer, laat het dan weten. Op deze website proberen we een overzicht te geven van alle ruilbeurzen.

Het eerdere bericht van de 'oude' kerngroep van Reclaim the Seeds dat ze geen tijd meer heeft om een grote zadenbeurs te organiseren heeft dus succes gehad. Diverse mensen hebben gereageerd, soms alleen ondersteunend maar vaak ook met concrete suggesties en het aanbod om te helpen. Hiervoor veel dank!

Hoe verder met Reclaim the Seeds?

Amsterdam, september 2018 - Al tijdens Reclaim the Seeds in Rotterdam afgelopen februari kregen we vraag waar het evenement volgend jaar zou plaatsvinden. Maar de eerste vraag is of we volgend jaar wel weer een Reclaim the Seeds zal zijn, en zo ja, in welke vorm. Op het moment staat er nog niets vast.

De Zadenwerkgroep van Velt is in Vlaanderen al naar een locatie aan het kijken. Mogelijk wil Velt ook in Nederland iets gaan doen? Voor een 'landelijke' zadenbeurs zoals afgelopen jaar in Rotterdam bestaan nog geen plannen. Deze beurs werd altijd georganiseerd door een paar mensen van ASEED aangevuld met een aantal mensen uit de regio. Alleen zal de inzet van ASEED komend jaar minder zijn. De personen die zich de afgelopen jaren het meest met Reclaim the Seeds hebben bezig gehouden hebben komende maanden minder tijd en willen zich ook met andere projecten bezighouden. De rest van ASEED is op dit moment druk bezig met een campagne over landbouw en klimaatverandering. Daarnaast vonden we het ook steeds lastiger worden om een geschikte en betaalbare locatie te vinden waar de markt, de workshops en de ruim duizend deelnemers in passen. Het zou echter zonde zijn als Reclaim the Seeds helemaal stopt. En dat hoeft volgens ons ook niet.

Het ruilen van zaden kan het beste regionaal gebeuren. Dan bouw je een band op met mede-tuiniers en seed savers in je regio. Vaak heb je dan als tuinders te maken met een gelijk klimaat en vergelijkbare bodems. Voor een iets bescheidener regionale zadenbeurs is het waarschijnlijk niet zo lastig en prijzig om een locatie te vinden. Dit hoeft ook niet elke keer ergens anders te zijn. Sterker nog, er valt veel voor te zeggen om er een vaste traditie van te maken: (bijvoorbeeld) eerste weekend van maart bij school/buurtcentrum/tuinderij "de Groene Stek". Dan wordt de organisatie ook steeds makkelijker.

Is het dan wel een Reclaim the Seeds? Voor ons is Reclaim the Seeds een evenement met een zadenbeurs met hobbyisten en kleine professionals gecombineerd met een workshopprogramma over zowel praktische als politieke zaken. Reclaim the Seeds is opgezet als protest en tegenwicht tegen grote bedrijven en regelgeving die de agrarische biodiversiteit en kleinschalige duurzame landbouw bemoeilijken. Dit kan met heel veel kramen, workshops en deelnemers, maar ook in een kleinere opzet. Dus waarom niet met allemaal regionale 'Reclaim the Seedjes'? En als de regionale evenementen alsnog heel groot worden, des te beter!

Wel kunnen we ons voorstellen één grote zadenbeurs voor de kraamhouders het prettigst is. Dan bereiken ze in één dag veel moestuinliefhebbers. Niet iedereen zal tijd en zin hebben om op vier regionale zadenbeurzen een kraam te bemensen. Daarnaast is het voor hen ook interessant om veel van hun collega's tegen te komen. Dat zul je toch minder hebben een decentralere opzet.

Wat hebben we te bieden?

Zonder ons zelf met de praktische organisatie van een zadenbeurs bezig te houden kan ASEED de organisatie hiervan wel blijven ondersteunen.

Ten eerste heeft Reclaim the Seeds de afgelopen jaren een redelijke bekendheid opgebouwd. Er is een website en een facebook-pagina. Deze kunnen worden ingezet voor een gezamenlijke publiciteit voor de verschillende beurzen die in de winter en het voorjaar plaatsvinden.

Daarnaast hebben we vele contacten die we kunnen delen met mensen die in hun regio iets willen organiseren. Hierbij kun je denken aan de informatie over de vele seed-savers en groene organisaties die de afgelopen jaren een kraampje hebben gevuld. Maar we kunnen ook vele tips geven over mogelijke workshopgevers, van het praktische bewaren van zaden tot de EU-regelgeving op het gebied van gewassen en bedrijven.

Uiteraard kunnen we ook praktische tips geven over het organiseren van zo'n evenement. Waar moet een locatie aan voldoen? Wat voor begroting heb je nodig? Hoe kom je aan geld? Waar kun je je evenement aankondigen? Hoe leid je alles letterlijk in goede banen als de deelnemers binnenstromen?

We zien uit naar jullie reacties! Stuur je commentaar, tips en ideeën voor zadenbeurzen maar naar info@reclaimtheseeds.nl. Afhankelijk van de reacties brengen we mensen met elkaar in contact, organiseren we een bijeenkomst of maken we een emaillijst voor mensen die actief iets met Reclaim the Seeds willen doen.


De zaden zijn binnen, laat de zomer maar beginnen

In februari en maart 2018 waren er onder de noemer Reclaim the Seeds maar liefst drie zadenbeurzen. En daarnaast nog een van het Noordelijk Zadennetwerk die er eigenlijk ook bij hoort. Het was een hoop werk om alles te organiseren maar we zijn tevreden met het resultaat. Het aantal mensen in Nederland en Vlaanderen dat serieus bezig is met het verbouwen van groente en met het zelf bewaren en uitwisselen van zaden lijkt nog steeds toe te nemen.

Er groeien bijzondere zaden in Rotterdam

Als eerste was Rotterdam aan de beurt. Op zaterdag 24 februari vond Reclaim the Seeds plaats in een zonnig, warm en inspirerend BlueCity in Rotterdam. Het werd hier samen georganiseerd met het stadslandbouwfestival ERGroeit. Dat deze twee evenementen goed op elkaar aansluiten bleek wel: het werd een gezellig dag en zowel de zadenbeurs als de vele workshops over stadstuinieren werden zeer goed bezocht. Waarschijnlijk heeft deze dag de beweging balkon-, moes- en buurttuiniers in de regio Rijnmond een extra impuls gegeven. [lees verder in het een uitgebreider verslag van Reclaim the Seeds & ERGroeit in Rotterdam en bekijk wat mooie foto's van de dag op ASEEDs website.]

De fruittuin vol zaden

Op 3 en 4 maart was Reclaim the Seeds bij de Fruittuin van West in Amsterdam. Deze zelfoogst-boomgaard is een mooie locatie. De markt op zaterdag vond plaats om een mooie, met een zeil overdekte binnenplaats. Helaas was het berekoud en kon die dag in Amsterdam op de grachten worden geschaatst. Hierdoor was het minder druk dan het had kunnen zijn. De workshops waren goed bezocht, maar de deelnemers brachten minder tijd door op de markt. Toch waren er die dag wel een paar honderd bezoekers.

Op de zondag waren er interessante excursies naar tuinprojecten in de omgeving. In het gebied liggen een bijentuin, een beginnend voedselbos, en kleinschalige tuinbouwprojecten. De dag werd afgesloten met een strijdbare protestfietstocht naar de Boterbloem, een biologisch akkerbouwbedrijf dat dreigt te worden opgeslokt door nog een een bedrijventerrein.
Alles bij elkaar was het een Reclaim the Seeds in Amsterdam geslaagd.

Van Zuid tot Noord samen tegen Baysanto

Weer een week later, op 10 maart vond in Leuven een Reclaim the Seeds plaats als onderdeel van de eerste Velt-markt. Het aanbod zaden om te ruilen was hier enorm en ook het workshopprogramma mocht er zijn. Er waren ruim 1000 deelnemers en aan het eind van de dag was iedereen, met de nieuwe zaden, plantjes, pootgoed en kennis, klaar voor een nieuw tuinseizoen. [Op de website van Velt kun je een uitgebreider verslag vinden, inclusief de sheets van een aantal lezingen.]

Ook op 10 maart vond 375 kilometer naar het noorden in Groningen de jaarlijkse zadenbeurs van het Noordelijk Zadennetwerk plaats. Sinds Reclaim the Seeds in 2014 in het Groningse Haren plaatsvond wordt hetzelfde concept hier jaarlijks herhaald: een workshopprogramma over praktische en politieke landbouwonderwerpen bij een beurs met bijzondere, vaak regionale zaden, knollen en stekjes. De organisatie deze beurs in Groningen heeft groot gelijk als ze schrijft dat het "bevorderen en behoud van diversiteit actueel is in deze tijd waarin het zaadgoed inmiddels voor meer dan 50% in handen is van grote multinationals".

Terwijl chemieconcern Bayer Monsanto overneemt, het steeds makkelijker lijkt te worden patenten op gewassen te krijgen en er diverse nieuwe soorten gentech worden toegepast, gaat Reclaim the Seeds door met het promoten van de biodiversiteit, de duurzame landbouw, innovatie van onderop en samenwerking tussen tuinder en consument. Samen maken we een vuist tegen de industriële landbouw en de agribusiness!

Reclaim the Seeds 2017: Nijmegen plantte het voort!

Zaterdag 4 maart gonsde de hal van voormalige spinnerij de Vasim in Nijmegen van de activiteit. De belangstelling voor de landelijke zadenmarkt en zadenruilbeurs Reclaim the Seeds groeit elk jaar, net als de aandacht voor voedsel, klimaat, duurzaamheid en de negatieve effecten van industriële landbouw.

Het workshopprogramma was drukbezocht: naast achtergrondinformatie en praktische kennis omvatte dit presentaties over bestaande inspirerende projecten, van 'open-source'-zaden en Voedselbossen tot seed-saving voor stadstuinprojecten in Syrië. Reclaim the Seeds puilt uit van de alternatieven voor de industriële zadenmarkt, en dat is actueler dan ooit, nu de voorgenomen fusie tussen Bayer en Monsanto de zadenmarkt nog verder gemonopoliseerd en eenzijdig wordt. (Van bijna alle workshops staat een verslag op deze website.)

Reclaim the Seeds zorgde ook dit jaar weer voor de uitwisseling tussen vele, vaak heel verschillende mensen; van ervaren tuinders tot beginnende moestuiniers, van jong tot oud en boekenwurm tot buitenmens. Soms leverde dit direct al concrete initiatieven op zoals de gezamelijke productie van biologisch plantgoed voor de kleine tuinders bij Nijmegen. Ook werden plannen besproken voor een 'Food Autonomy Festival" en een vervolg op het Monsanto Tribunaal.

Midden op de dag was er een 'flash-mob' actiemoment om de aandacht te vestigen op patenten op voedsel. De EU-landen hebben verklaard deze patenten onwenselijk te vinden, maar het is de vraag in hoeverre het Europees Octrooibureau daar gevolg aan gaat geven. Ook is niet bekend wat er staat te gebeuren met de bijna 200 onwenselijke patenten die al zijn verleend. Onder die patenten behalve types broccoli, paprika en tomaten ook gerst en processen als bierbrouwen.

Op zondag, dag twee van Reclaim the Seeds, verzamelden circa honderd personen zich voor lokale activiteiten: rondleidingen langs duurzame voedselbos/tuinprojecten en geredde boomgaarden, en om te werken aan de permacultuur beplanting van de openbare ruimte in de nieuwe duurzame wijk rond IEWAN en het Eikpunt in Lent.

* Op de website van ASEED is een foto-gallery van Reclaim the Seeds in Nijmegen. Verslagen van de workshops zullen binnenkort verschijnen op de website van Reclaim the Seeds.

* In het verleden heeft Reclaim the Seeds bijgedragen aan de vorming van regionale netwerken van 'seed-savers'. Eén daarvan is het Noordelijke Zadennetwerk dat op 11 maart een zadenruilbeurs organiseert in Valthermond. Op 25 maart is er ook in Den Bosch weer een zadenbeurs.

* De huidige ontwikkelingen rond patenten zijn te volgen op de website van ASEED: 'Worden Europese Patenten op planten en dieren nu eindelijk verboden?'.

Aankondiging Reclaim the Seeds 2017

4 maart zadenbeurs met workshopprogramma in De Vasim in Nijmegen,

5 maart aanleg eetbaar groen in een nieuwe ecologische wijk in Lent (Nijmegen-Noord).

****** De laatste updates: ******

Gradinka zal er dit jaar ook weer zijn - Het belangrijkste: het gaat goed met de laatste organisatorische loodjes voor de markt en het workshopprogramma! Het wordt allemaal zeer interessant!

- We hopen dat nog meer deelnemers dan ander jaren deze keer ook zelf gewonnen en bewaarde zaden meenemen om te ruilen! Om dit te bevorderen en te vergemakkelijken is er voor deze gelegenheid een 'Uitleg over de vrije ruiltafels' gemaakt.

- Een eerder aangekondigde workshop over de ontwikkelingen rond gentech gaat helaas niet door. Omdat dit wel belangrijk is hebben we een extra stukje hierover op deze website gezet.

- Tijdens de lunchpauze komt er een kleine actie tegen patenten op gewassen. Dit is namelijk een kansrijk moment om deze ongewenste ontwikkeling te stoppen. Bij de kraam van ASEED kun je bordjes beschilderen met je eigen slogan tegen patenten.

- Het programma van de zondag is ook zeker de moeite waard: meehelpen met de aanleg van eetbaar groen in een nieuwe alternatieve wijk in Lent. Maar het is wel de bedoeling dat je je hiervoor opgeeft.

De laatste info over de diverse workshops en activiteiten kun je vinden op de facebook-event page.

*************************

Het is weer gelukt! We hebben weer een locatie gevonden en ook begin 2017 zal er dus weer een Reclaim-the-Seeds-weekend plaatsvinden. De jaarlijkse zadenbeurs vindt op 4 maart plaats in De Vasim in Nijmegen. Deze culturele broedplaats in een oude spinnerij aan de Waal biedt voldoende ruimte voor een grote zadenmarkt en workshops. Oude, lokale, zaadvaste en anderszins bijzondere zaden, knollen en stekjes zullen worden geruild, weggegeven en verkocht. Iedereen kan zijn eigen biologische zaadjes en stekjes meenemen naar de ruiltafel. Parallel aan de markt zijn er lezingen en workshops over onder andere het bewaren van zaden, permacultuur, zadennetwerken, meerjarige eetbare planten en bedreigingen door Bayer/Monsanto en andere grote zaadbedrijven. Tijdens de dag is er deze keer extra aandacht voor patenten op gewassen. Deze dreigen steeds meer afgegeven te worden maar er zijn op het moment ook goede mogelijkheden om deze ontwikkeling te stoppen.

De dag erop, zondag 5 maart kan iedereen meehelpen met de aanleg van eetbaar groen in Lent. Hier zijn recentelijk twee de ecologische woongemeenschappen IEWAN en Eikpunt aangelegd en nu gaan de bewoners zorgen dat het meeste openbare groen eetbaar wordt. Iedereen kan die dag zijn handen uit de mouwen steken en meehelpen. Ook zal er een aantal excursies naar biodiverse projecten in de omgeving plaatsvinden.

Reclaim the Seeds is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij steeds in een andere regio het uitwisselen van zaden en informatie wordt gecombineerd met discussie over politieke thema's en praktische workshops. Het begon als protest tegen nieuwe Europese zadenwetgeving, maar nu is het doel vooral om meer mensen betrokken te krijgen bij de strijd tegen patenten op gewassen en tegen de steeds verder toenemende macht van grote bedrijven in de landbouw. Met het evenement dragen we direct bij aan het in stand houden van de agrarische biodiversiteit en een robuuste, duurzame landbouw. Laten we onze zaden weer opeisen! Reclaim the Seeds!

De afgelopen 5 edities waren succesvol; de weekenden trokken veel geïnteresseerde deelnemers en ook de workshops en discussies werden goed bezocht.

de flyer van 2017