Voorwaarden zadenmarkt

Een beurs zonder winstoogmerk
Het doel van de organisatie is het behouden en promoten van vrije zaden en de diversiteit van landbouwgewassen. En dit zien we tamelijk ruim: het kan gaan om zaden, bonen, knollen, stekjes, maar ook om informatie over een het bewaren van zaden en een duurzame voedselproductie. Producten kunnen worden geruild, weggegeven of verkocht tegen een zacht prijsje. We begrijpen dat sommige organisaties en boeren moeite hebben financieel het hoofd boven water te houden en we zijn er daarom niet tegen als u een onkostenvergoeding vraagt. Het moet echter geen commerciŽle beurs worden. Alles wordt gedaan door vrijwilligers en de dag is niet bedoeld om winst te maken.

Hybride en genetische manipulatie
F1 hybride-zaden zijn niet welkom. Het gebruik van deze zaden gaat in tegen het in stand houden van robuuste, traditionele en/of bijzondere gewassen. Hetzelfde geldt uiteraard voor genetisch gemanipuleerde zaden, ook die zijn niet welkom op de beurs.

Biologisch
Wij zijn uiteraard zoveel mogelijk voor een biologische voedselproductie, dus zonder gebruik van gif en kunstmest. Maar niet iedereen met een tuintje heeft een SKAL-certificaat en dit zou ook niet wenselijk zijn; veel te duur en teveel rompslomp. We gaan echter uit van de goede bedoeling van iedereen die aan de beurs deel gaat nemen.

Informatieverstrekking bij zaden
Bij het in stand houden van bijzondere gewassen en het ruilen van zaden en stekjes is het van belang zo precies mogelijk te weten wat je hebt. Als organisatoren van de markt gaan we er daarom ook vanuit dat iedereen die zaden, knollen en stekjes aanbiedt, daar ook de nodige informatie bij geeft. Hierbij gaat het om de naam van de variŽteit, soort en familie (liefst zowel wat in het Nederlands als in het Latijn), het jaar dat het zaad is gewonnen, herkomst, bijzonderheden (grondsoort, klimaat en weersomstandigheden) en de naam van de persoon (of tuinderij of collectief) die het zaad heeft vermeerderd. Als dit niet op de zakjes staat, zorg er dan voor dat mensen aan de kraam zelf de gelegenheid hebben dit erop te noteren.
Uiteraard hopen we dat deze informatie ook op de vrije ruiltafels bij alle aanwezige zaden te vinden is.

Meedoen
Als organiserende groep hebben we een aantal tuinderijen, organisaties en personen uitgenodigd. Maar we hopen dat er geen strikte scheiding komt tussen kraamhouders en bezoekers. Iedereen die wat zelf bewaarde zaden of knollen over heeft om te ruilen roepen we op die mee te nemen. Je kunt hiervoor vooraf een hoekje reserveren of gebruik maken van de vrije tafel. Dit wil uiteraard niet zeggen dat mensen die zelf (nog) niet aan het vermeerderen van zaden doen minder welkom zijn.

Op de website van ASEED staat een document met meer uitleg over het ruilen van zaden. Naast een aantal redenen om dit te doen staan er ook tips en een voorbeeld voor zelf te vouwen zaad-enveloppes. Daarnaast vind je er links naar vele andere seed savers handleidingen.